Kako saznati je li zemljište građevinsko?

Šime Unić
Kako saznati je li zemljište građevinsko?

Provjeravanje statusa zemljišta ključno je radi daljnjeg planiranja i izgradnje. Ovo je posebno važno uslijed prodaje istoga, budući da ono građevinsko ima veću vrijednost od poljoprivrednog.

Prodaja zemljišta može biti jako komplicirana osobito ako niste upoznati s ograničenjima vezanima za vašu parcelu. Ako razmišljate o njegovoj prodaji, važno je da najprije utvrdite je li ono građevinsko ili ne. U nastavku koji slijedi donosimo korisne informacije o tome kako najlakše i najučinkovitije provjeriti status zemljišta.

Konzultirajte ured za katastar

Prvi korak u provjeri statusa zemljišta je konzultacija s uredom za katastar. Katastar je služba koja bilježi i evidentira sve nekretnine na određenom području. Na temelju informacija dobivenih iz katastra potrebno je provjeriti usklađenost sa stvarnim stanjem na terenu.

 Najjednostavniji način na koji možete saznati je li zemljište građevinsko je da na web stranici https://ispu.mgipu.hr/#/.

Od jedinica lokalne samouprave možete zatražiti obavijest o namjeni zemljišta. Uz taj zahtjev obavezno morate priložiti izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci).

Zatražite izvadak iz zemljišne knjige

Izvadak iz zemljišne knjige je kao arhiva informacija o vašem posjedu. U tom dokumentu se nalaze detalji o vlasništvu, o površini zemljišta te o tome postoje li kakva terećenja. Dakle, dokument sadrži informacije o prethodnim transakcijama i drugim pravnim aspektima koji su bitni pri kupnji ili prodaji zemljišta. Izvadak iz zemljišne knjige pruža dublji uvid u pravni status posjeda te vam pomaže u donošenju informiranih odluka pri transakcijama vezanim uz nekretnine.

Posavjetujte se s lokalnim uredom za urbanizam

Stupite u kontakt s odjelom koji se bavi planiranjem i regulacijom prostornog razvoja u vašem gradu ili općini i dobit ćete informacije o tome je li vaše zemljište označeno kao građevinsko, ali i važne smjernice o tome što možete graditi, o planovima za infrastrukturu te pravnim aspektima. Lokalni uredi za urbanizam mjesta su gdje se stručnjaci bave detaljnim pitanjima vezanim uz gradnju.

Analiziranje lokalnih urbanističkih planova ključno je za sve one koji razmišljaju o budućnosti svoje parcele. Proučavajući ih imate jasnu predodžbu o tome kako se područje može koristiti ili razvijati; možete li graditi stambene, poslovne ili javne prostore.

Angažirajte stručnjaka

Kada razmišljate o prodaji zemljišta, ponekad je dobro imati stručnu podršku. Pravnik ili geodet su ljudi koji vam mogu pomoći u tim situacijama. Pravnik zna sve o pravnim stvarima vezanim uz nekretnine, što znači da će vam osigurati da prodaja ili gradnja na vašem zemljištu ide po propisima. S druge strane, geodet se bavi detaljnim informacijama o zemljištu, poput granica i specifičnih detalja terena. Zahvaljujući njegovoj stručnosti na jednom ćete mjestu imati sve potrebne informacije za donošenje racionalnih odluka, a projektant je odgovoran za to da projekt ispunjava sve uvjete i zakonske propise.

Arhitekti također igraju važnu ulogu kod prodaje zemljišta, budući da se najbolje razumiju u potencijal zemljišta namijenjenog za građevinske projekte. Oni izrađuju konceptualne planove kako bi vizualizirali mogućnosti razvoja parcele pružajući tako korisne informacije kupcima ili investitorima. Arhitekti su upoznati i s urbanističkim propisima kao i mogućnostima gradnje na određenom zemljištu. Uz to, koordiniraju s drugim stručnjacima kako bi osigurali sveobuhvatnu analizu prilikom prodaje istoga.

Što je lokacijska informacija?

Ako napismeno želite dobiti informaciju o namjeni prostora te o uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu, morate predati zahtjev za izdavanjem lokacijske informacije. Na temelju ovog dokumenta dobit ćete informacije o prostornim planovima unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište, o namjeni prostora te o obvezi donošenja urbanističkog plana uređenja. Zahtjev se podnosi u uredu za urbanizam koji vam treba izdati dozvolu u roku od osam dana od dana podnošenja.

Ako je zemljište građevinsko, potrebno je dobiti dozvolu za gradnju

Nakon što se saznali da je vaše zemljište označeno kao građevinsko, to ne znači da automatski možete započeti izgradnju. Postoji niz koraka i procedura koje treba proći kako biste dobili dozvolu za gradnju. Ponekad su potrebne dodatne provjere ili prilagodbe kako bi se zadovoljili zahtjevi lokalnih propisa ili planova.

Bitno je da ste u svakom trenu informirani i spremni na poduzimanje svih potrebnih koraka kako bi se osiguralo da je sve u skladu s propisima. I to prije nego što se započeli s izvođenjem bilo kakvih građevinskih radova na vašem zemljištu.


Posljednji članci