Manji porez na PROMET NEKRETNINA

Manji porez na PROMET NEKRETNINA


U Republici Hrvatskoj provodi se nastavak porezne reforme koji donosi od sljedeće godine promjene i u oporezivanju nekretnina. Na portalu e-Savjetovanja dostupni su prijedlozi zakona. Smanjiti će se stopa poreza na promet nekretnina na 3%. Do sad je stopa poreza na promet nekretnina bila 4%. Nova stopa će se primjenjivati na sve ugovore sklopljene od 1. siječnja 2019. Ovdje je riječ o promjeni Zakona o porezu na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina — obračunava se i plaća na stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća PDV. Svako stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj se smatra prometom nekretnina. Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća PDV. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja.