Način stjecanja nekretnina u Republici Hrvatskoj

Što se tiče stjecanja nekretnina u Republici Hrvatskoj stvari se razlikuju ovisno o tome je li stjecatelj hrvatski državljanin ili strani državljanin. Državljani Republike Hrvatske nemaju ograničenja u pravnom prometu nekretninama (izuzetak su nekretnine koje predstavljaju opće dobro i kao takve su izvan prometa ).Način, odnosno mogućnost stjecanja nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane stranih fizičkih i pravnih osoba ovisi o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama iz država članica Europske unije ili ne.Ono što je zajedničko za sve strance, bez obzira jesu li iz Europske unije ili ne, jest to da ne mogu stjecati vlasništvo:
 • nekretnina na isključenim područjima radi zaštite i interesa RH
 • poljoprivrednog zemljišta
 • zaštićenih dijelova prirode
 • šuma i šumskog zemljišta
Fizičke i pravne osobe iz država članica Europske unije stječu pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske samo pod pretpostavkom uzajamnosti i uz suglasnost ministra pravosuđa Republike Hrvatske. Ako između Republike Hrvatske i države iz koje dolazi stjecatelj postoji uzajamnost, što znali da i hrvatski državljani u toj državi mogu stjecati nekretnine, tada je suglasnost ministra zapravo samo formalnost.Ukoliko ne postoji uzajamnost između Republike Hrvatske i države iz koje dolazi stjecatelj nekretnine, tada je nekretninu moguće kupiti na način da stjecatelj osnuje trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje bi tada moglo biti kupcem nekretnine. Najčešći oblik trgovačkog društva u RH je društvo s ograničenom odgovornošću koje može osnovati i biti njegovim članom i samo jedna osoba.U svakom slučaju kada netko želi kupnjom steći nekretninu u Republici Hrvatskoj to čini temeljem posebnog ugovora – ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ovisno o dogovoru kupca i prodavatelja moguće je da sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine prethodi sklapanje predugovora o kupoprodaji nekretnine, u tom slučaju kupac i prodavatelj dogovaraju bitne sastojke kupoprodaje, te u kojem roku i nakon ispunjenja kojih uvjeta se ima sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Prilikom sklapanja predugovora uobičajeno je da kupac daje kaparu prodavatelju u iznosu od 10-20% vrijednosti nekretnine. Prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine prodavatelj svoj potpis mora ovjeriti kod javnog bilježnika, te nakon primitka ukupnog iznosa kupoprodajne cijene mora kupca ovlastiti da uknjiži pravo vlasništva nekretnine u zemljišnoj knjizi nadležnog Općinskog suda na svoje ime. Kada je sve to obavljeno sastavlja se, temeljem ugovora o kupoprodaji, prijedlog za upis prava vlasništva nekretnine na ime kupca u zemljišnoj knjizi nadležnog Općinskog suda.Navedeni savjeti glede stjecanja nekretnina predstavljaju osnovne informacije za potencijalne kupce. Za svako podrobnije informiranje naša agencija, u suradnji sa našim odvjetničkim timom, stoji na raspolaganju. Našim klijentima nudimo kompletnu pravnu uslugu, od provjere dokumentacije do uknjižbe vlasništva i promjene posjeda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu naš iskusan tim garantira kvalitetno rješenje za svaku situaciju u što je moguće kraćem roku.

2 komentara

 1. Željko

  Dana   navedeno 

  Poštovani, budući sam kupio stan na kredit a isti je pod teretom banke, banka ima založno pravo, dali se ja smatram pravim vlasnikom, odnosno da li je banka izvan knjižni vlasnik

  Odgovori

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *