Koliko i kada se smije graditi na poljoprivrednom zemljištu?

Šime Unić
Koliko i kada se smije graditi na poljoprivrednom zemljištu?

Pravila i uvjeti za gradnju na poljoprivrednom zemljištu ovise o zakonodavstvu i urbanističkim propisima države. Gradnja na poljoprivrednom zemljištu obično je veoma ograničena radi očuvanja poljoprivredne namjene tog zemljišta i zaštite okoliša te očuvanja urbanističkog plana.

Poljoprivredno zemljište često predstavlja dragocjen resurs koji je namijenjen za proizvodnju hrane i očuvanje okoliša. Međutim, pitanje gradnje na poljoprivrednim površinama izaziva mnoge rasprave i dileme. Kako bi se razjasnila situacija važno je razumjeti pravila, ograničenja i potencijale koji se odnose na gradnju na ovakvim zemljištima. Danas ćemo u ovom članku analizirati što se sve smije graditi na poljoprivrednom zemljištu i u koje svrhe.

Izuzeci i dozvole

Iako je gradnja na poljoprivrednom zemljištu obično ograničena, postoje izuzeci i situacije u kojima se mogu dobiti dozvole za gradnju. To često uključuje gradnju objekata koji su nužni za poljoprivrednu proizvodnju ili koji doprinose ruralnom razvoju. Također, u nekim slučajevima može se dobiti dozvola za izgradnju rezidencijalnih objekata, ali pod strogo određenim uvjetima.

Građevine za poljoprivrednu proizvodnju

Jedan od ključnih izuzetaka od ograničenja gradnje na poljoprivrednom zemljištu odnosi se na građevine koje služe poljoprivrednoj proizvodnji. To mogu biti objekti kao što su štale, skladišta, staklenici, plastenici i slično. Ove građevine su često neophodne za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti i doprinose održivom razvoju ruralnih područja. Uvjeti su da iste nisu zabranjene prostornim planom te da je zadovoljena minimalna veličina čestice.

Ruralni turizam i rekreacija

Još jedan važan aspekt koji može opravdati gradnju na poljoprivrednom zemljištu je razvoj ruralnog turizma i rekreacije. Izgradnja objekata poput seoskih kuća za odmor, vinarija ili turističkih centara može doprinijeti raznolikosti lokalne ekonomije. No, ovi projekti obično zahtijevaju pažljivo planiranje i pridržavanje posebnih uvjeta kako bi se očuvala priroda i tradicija područja. Isto tako potrebno je dobiti i građevinsku i uporabnu dozvolu.

Smijem li izgraditi bazen uz kuću?

Ako imate legaliziranu kuću na poljoprivrednom zemljištu i razmišljate o proširenju kuće ili izgradnji bazena pored nje, važno je uzeti u obzir da se primjenjuju specifična pravila za poljoprivredno zemljište.

S obzirom na to da je kuća legalizirana, dopušteno je održavati i rekonstruirati postojeće gabarite kuće. Međutim, nadogradnje ili izgradnje pomoćnih građevina kao što je bazen obično nije dopuštena na poljoprivrednom zemljištu, upravo radi osnovne poljoprivredne namjene tog područja.

Savjetujemo vam da se prije izvođenja bilo kakvih radova konzultirate s lokalnim urbanističkim i građevinskim vlastima kako biste dobili precizne informacije o tome što je dopušteno graditi te koji su uvjeti za gradnju i proširenja na poljoprivrednom zemljištu.

Je li potrebna građevinska dozvola za ovakve građevine?

Dobivanje dozvola za gradnju na poljoprivrednom zemljištu obično zahtijeva podnošenje detaljnih planova i dokumenata koji opravdavaju potrebu za gradnjom. Odluka o izdavanju dozvole ovisi o ispunjavanju uvjeta koji su utvrđeni lokalnim zakonima i urbanističkim planovima.

Za građevine na poljoprivrednom zemljištu potreba za uporabnom i građevinskom dozvolom ovisi, dakle, o vrsti građevine i lokacijskim uvjetima. Općenito govoreći, manje i jednostavnije građevine na poljoprivrednom zemljištu u Hrvatskoj moguće je podići bez građevinske dozvole, dok za veće, složenije i stalne građevine često treba dozvola.

U te manje privremene objekte ubrajaju se plastenici, poljske kućice, skladišta ili sušare. Bitno je napomenuti da prema zakonu namjena ovih objekata mora biti isključivo poljoprivredna te je svaka druga upotreba protuzakonita.

Međutim, stalne građevine kao što su stambene kuće, farme, veći objekti za skladištenje ili preradu obično zahtijevaju izdavanje dozvola.

Dozvoljene dimenzije poljoprivrednog objekta

Jedno od ključnih pitanja koje se nameće prilikom razmatranja gradnje na poljoprivrednom zemljištu odnosi se na dimenzije objekta poljoprivredne namjene. Ova važna tema izravno utječe na planiranje poljoprivrednih aktivnosti, razvoj ruralnih područja te očuvanje okoliša. Iako ovisi o urbanističkim planovima svake lokalne zajednice, postoje općenite smjernice koje reguliraju dopuštenu veličinu objekata poljoprivredne namjene.

Dopuštena veličina objekta poljoprivredne namjene često je prilagođena svrsi tog objekta i razini investicija potrebnih za izgradnju. Na primjer skladišni prostori, staje, staklenici i slični objekti koji su nužni za poljoprivrednu proizvodnju mogu biti veći od objekata koji se koriste u ruralnom turizmu ili rekreaciji. Velike investicije obično prate veće dozvoljene dimenzije objekata.

Veličina objekta određena je specifičnim prostornim planom te često ovisi o minimalnoj površini poljoprivredne čestice. Primjerice, različiti planovi dopuštaju gradnju gospodarskog objekta od 50 kvadrata na parceli koja mora biti velika barem 1 hektar.

Na drugom mjestu možete izgraditi poljsku kućicu do 30 kvadratnih metara na parceli od 1.000 kvadrata ili skladište za alat do 10 kvadrata na parceli od 500 kvadrata. Općenito govoreći, veličina građevina određuje se prema smjernicama prostornog plana donesenog za vaše područje.

Zaključak

Kada je riječ o gradnji na poljoprivrednom zemljištu, pravila su često jasno definirana kako bi se očuvala osnovna svrha zemljišta - poljoprivredna proizvodnja. Međutim, postoje situacije u kojima se može dobiti dozvola za gradnju, iako su one obično podložne strogim uvjetima.

Izuzeci i dozvole za gradnju na poljoprivrednom zemljištu pružaju vam mogućnost za određenim građevinskim aktivnostima, ali pod strogim uvjetima kako bi se očuvala primarna svrha ovih površina. Razvoj poljoprivrede, ruralnog turizma i održive rekreacije mogu doprinijeti održivom razvoju zajednice, ali se to mora postići uz poštivanje prirodnih i kulturnih vrijednosti tih područja.

U svakom slučaju, važno je pridržavati se lokalnih propisa i konzultirati se s relevantnim tijelima prije započinjanja bilo kakvih građevinskih projekata na poljoprivrednim površinama, kako bi sve bilo legalno.


Posljednji članci