Informacija o zaštiti osobnih podataka

Područje primjene
Ova informacija o zaštiti osobnih podataka se odnosi na one posjetitelje ove web stranice koji imaju kreiran korisnički profil. Kreiranjem korisničkog profila se podrazumijeva da ste pročitali i razumjeli ovu informaciju o zaštiti osobnih podataka.

Aktivacija i deaktivacija računa; upravljanje korisničkim profilom
Kako bi se korisnik mogao uspješno registrirati na ovu web stranicu, kreirat će korisničko ime i lozinku, pri čemu će lozinka biti poznata samo korisniku. Registracija korisničkog profila će biti završena po potvrdi aktivacije koju će registrirani korisnik moći izvršiti putem poveznice koju će zaprimiti na svoju email adresu.

Korisnik može upravljati postavkama svojeg korisničkog profila na korisničkom sučelju. Korisnik je dužan unijeti točne i istinite informacije prilikom registracije te u slučaju izmjene tih podataka, iste na odgovarajući način izmijeniti u svojem korisničkom profilu.

Korisnik može u bilo kojem trenutku deaktivirati korisnički profil upravljanjem postavkama na svojem korisničkom sučelju.

Tko je voditelj obrade osobnih podataka koji se prikupljaju putem ove web stranice?
Voditelj obrade: TERRA DALMATICA d.o.o.
Sjedište i poslovna adresa: Obala hrvatske mornarice 1, 22 000 Šibenik
Kontakt podaci: [email protected]


Koji osobni podaci se prikupljaju na ovoj web stranici?
Voditelj obrade prikuplja one podatke koje mu je korisnik sam ustupio, odnosno unio u registracijski obrazac prilikom kreiranja korisničkog profila ili ih je naknadno naveo u svojem korisničkom profilu. Svrha obrade tih osobnih podataka je kreiranje korisničkog profila i korištenje njegovih funkcionalnosti. Pravni temelj obrade ovih osobnih podataka je izvršenje sporazuma o kreiranju i korištenju korisničkog profila koji korisnik sklapa s voditeljem obrade.

Voditelj obrade prikuplja i podatke o povijesti aktivnosti korisnika, a cilj čega je lakše snalaženje korisnika na njegovom korisničkom profilu. Voditelj obrađuje ove podatke na temelju legitimnog interesa. Korisnik u svakom trenutku može brisati povijest aktivnosti upravljanjem postavkama na svojem korisničkom sučelju.

U kojem periodu se čuvaju osobni podaci prikupljeni putem korisničkog profila?
Osobni podaci registriranih korisnika se obrađuju dok korisnik ima aktivan korisnički profil. Korisnik u bilo kojem trenutku može deaktivirati korisnički profil nakon čega će se osobni podaci prikupljeni u okviru njegovog korisničkog profila trajno brisati. Korisnik u bilo kojem trenutku može brisati povijest svojih aktivnosti na svojem profilu.

Prijenos osobnih podataka
Osim voditelja obrade, pristup osobnim podacima ima vanjska informatička služba koja vodi računa o održavanju i neometanom funkcioniranju web stranice i informacijskog sustava voditelja obrade

Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke prikupljene putem korisničkog profila u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

Ostvarivanje prava
Informacije o prikupljanju Vaših osobnih podatka putem ove web stranice kao i zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava glede zaštite osobnih podataka (pravo na uvid, pravo na brisanje/zaborav, pravo na ispravak, pravo na ograničenje obrade, podnošenje prigovora) možete ostvariti slanjem upita/zahtjeva putem kontakt obrasca na web stranici ili slanjem upita na email adresu [email protected]

Završne odredbe
Voditelj obrade može mijenjati i dopunjavati ovu Informaciju o zaštiti osobnih podataka. Sve izmjene i dopune će biti kreirane i objavljene kao ova Informacija o zaštiti osobnih podataka, i to najmanje 8 dana prije početka njihove primjene, a o čemu će korisnici biti posebno informirani.Ova Informacija o zaštiti osobnih podataka je posljednji put ažurirana na dan ___________