Što je OIB u Hrvatskoj i kako ga stranci mogu dobiti?

Šime Unić
Što je OIB u Hrvatskoj i kako ga stranci mogu dobiti?

Osobni identifikacijski broj ili OIB je stalna identifikacija oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava. Određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja provodi se bez ikakvog troška fizičkih i pravnih osoba kojima se dodjeljuje.

Što je OIB i zašto je važan?

OIB ili osobni identifikacijski broj se koristi kao stalna identifikacijska oznaka svake osobe koju tijela javne uprave koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. OIB je u hrvatski pravni sustav uveden zbog potrebe usklađivanja hrvatskog poreznog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, jedinstveni matični broj građana ili JMBG se sastoji od 13 znamenki te zato nije zadovoljio europski kriterij od 12 znamenki s obzirom na to da osobni identifikacijski broj za potrebe međunarodne razmjene podataka ne smije imati više od 12 znamenki uz dodanu oznaku zemlje HR.

Kada strane fizičke i pravne osobe trebaju OIB?

Strana fizička ili pravna osoba u Hrvatskoj treba OIB ukoliko se upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima pri Ministarstvu unutarnjih poslova ili ako se upisuje u neku od službenih evidencija o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te postaje poreznim obveznikom u Republici Hrvatskoj prema posebnom propisu. U prvom slučaju strana fizička ili pravna osoba mora posjetiti Ministarstvo unutarnjih poslova kako bi obavila prijavu boravka te određivanje i dodjeljivanje OIB-a. U drugom slučaju strana fizička ili pravna osoba mora posjetiti nadležnu ispostavu Porezne uprave kako bi obavila određivanje i dodjeljivanje OIB-a.

Kako strane fizičke i prave osobe mogu pribaviti OIB?

Ovisno o jednom od dva gore navedena razloga, strana fizička ili pravna osoba posjećuje Ministarstvo za unutarnje poslove ili nadležnu ispostavu Porezne uprave kako bi pridobila OIB. Za početak strana fizička ili pravna osoba mora ispuniti Zahtjev za određivanjem ili dodjeljivanjem OIB-a u PDF formatu koji je moguće preuzeti ovdje. Uz ispunjeni zahtjev strana fizička osoba mora predočiti i putovnicu ili europsku osobnu iskaznicu (za državljane Europske unije) ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu. Strana pravna osoba uz ispunjeni zahtjev mora priložiti i akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U slučaju da zahtjev u ime strane fizičke ili pravne osobe podnosi opunomoćenik, uz svu prethodno navedenu dokumentaciju mora dostaviti i važeći dokaz o punomoći koja mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a te mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik. Punomoć ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika, osim u iznimnim slučajevima.

Kada strana fizička ili pravna osoba dobiva potvrdu o dodijeljenom OIB-u?

Ukoliko su svi podaci na predanim ispravama i dokumentima točni i istiniti, nadležna institucija izdaje potvrdu o dodijeljenom OIB-u. Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju, potvrdu o dodijeljenom OIB-u Ministarstvo financija, Porezna uprava dostavlja obveznicima broja najkasnije u roku od 30 dana od trenutka određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Izdana potvrda ima značenje javne isprave te se izdaje bez roka valjanosti. OIB na potvrdi o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju služi kao osnova za upis u sve službene evidencije u Republici Hrvatskoj.


Posljednji članci