Kako provjeriti vlasništvo nekretnine?

Šime Unić
Kako provjeriti vlasništvo nekretnine?

Kada se odlučimo za kupnju stana ili kuće, često mislimo da kupujemo samo fizički objekt. Međutim, ono što zapravo stječemo je nekretnina ili, preciznije rečeno, čestica - određeni dio zemlje s onim što je s njom trajno povezano, bilo na površini ili ispod nje. Ovo je definicija koju nam pruža čl. 2. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Saznajte zašto i kako provjeriti vlasništvo nekretnine te kakva je važnost zemljišnih knjiga u kontekstu vlasništva nekretnina u Hrvatskoj.

Zemljišne knjige su temelj pravne sigurnosti

Ako pobliže promotrimo definiciju čestice iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vidljivo je da kupnjom nekretnine ne stječete samo građevinu, već i komadić zemlje na kojoj se ta građevina može (ili ne mora) nalaziti. Geografski gledano, teritorij Republike Hrvatske podijeljen je serijom linija koje formiraju različite oblike, slično mreži na papiru za crtanje. Kroz portal Uređena zemlja, unosom imena ulice ili dijela grada, možete vidjeti kako ove čestice stvarno izgledaju. Označene su žutim linijama, imaju svoje brojeve i određene nazive.

Zemljišne knjige su ključna institucija u Hrvatskoj koja jamči pravnu sigurnost vlasništva nad ovim česticama ili nekretninama. Javno su dostupne, omogućujući svima da imaju uvid i zatraže zemljišnoknjižni izvadak za bilo koju nekretninu. Ovaj pristup omogućava transparentnost i jasnoću prilikom transakcija, nasljeđivanja ili bilo kojeg drugog pravnog posla koji uključuje nekretnine. U svijetu nekretnina, razumijevanje zemljišnih knjiga je ključno za sigurno i transparentno upravljanje imovinom.

Svaki općinski sud ima poseban zemljišnoknjižni odjel gdje se vode zemljišne knjige. U njima se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina koji su relevantni za pravni promet, kao i stvarna prava nad tim nekretninama, poput prava vlasništva, prava građenja, založnog prava i prava služnosti. Zemljišne knjige osiguravaju da svaka nekretnina koja postoji u stvarnosti, s jasno definiranim granicama i međama, bude pravilno upisana. Time se osigurava da svaki vlasnik nekretnine točno zna što mu pripada i gdje su granice njegove nekretnine ne samo u stvarnosti, već i u pravnom smislu.

Jedna od ključnih informacija koju treba zapamtiti jest da se vlasništvo nad nekretninom stječe isključivo upisom u zemljišne knjige. Ako ste vlasnik nekretnine, ali niste upisani u zemljišne knjige, vaša prava kao vlasnika nisu službeno priznata. Da bi se upisalo vlasništvo, potrebna je pravna osnova kao što je ugovor o kupoprodaji nekretnine, rješenje o nasljeđivanju ili sudsku presudu.

Vlasnički list i njegovi dijelovi

Vlasnički list je ključni dokument koji se odnosi na nekretnine u Hrvatskoj. To je pravna potvrda o vlasništvu nekretnine i može se shvatiti kao osobna iskaznica nekretnine. Vlasnički list ne samo da potvrđuje vlasništvo nad nekretninom, već sadrži i druge važne informacije:

Opis nekretnine: Sadrži podatke o vrsti nekretnine (npr. zemljište, kuća, stan) te njenim fizičkim karakteristikama.

Podaci o vlasniku: Osim imena i prezimena vlasnika, može sadržavati i druge identifikacijske podatke.

Povijest vlasništva: Daje informacije o prethodnim vlasnicima nekretnine, što može biti korisno za razumijevanje pravne povijesti nekretnine.

Prava i tereti: Prikazuje eventualna prava trećih osoba na nekretnini, kao što su hipoteke, zalozi ili služnosti.

Upisi i bilješke: Ovi dijelovi vlasničkog lista mogu sadržavati dodatne informacije ili napomene koje se odnose na nekretninu.

Vlasnički list se sastoji od tri glavna dijela:

Posjedovnica: U ovom dijelu nalaze se opisi nekretnina prema katastarskim podacima. Ovdje su navedeni podaci o vrsti nekretnine (zemljište, kuća, stan), njena lokacija, površina, i slični fizički podaci.

Vlastovnica: Ovaj dio vlasničkog lista sadrži informacije o vlasnicima nekretnine. Osim imena i prezimena vlasnika, ovdje su navedeni i udjeli pojedinih vlasnika u vlasništvu te pravna osnova stjecanja vlasništva (npr. kupoprodajni ugovor, nasljeđivanje).

Teretovnica: U teretovnici se navode sva prava trećih osoba na nekretnini, kao što su hipoteke, zalozi, služnosti ili drugi tereti. Također, ovdje se mogu pronaći bilješke o eventualnim pravnim sporovima ili ograničenjima u vezi s nekretninom.

Procedura upisa prava vlasništva

Upis prava vlasništva u zemljišne knjige ključan je korak u osiguranju pravne sigurnosti vlasništva nad nekretninom u Hrvatskoj. Ovaj postupak potvrđuje pravni status nekretnine i služi kao zaštita prava vlasnika.

Da biste započeli proces upisa prava vlasništva, potrebno je podnijeti prijedlog za upis. Ovaj prijedlog treba biti u dva primjerka. Uz prijedlog za upis, potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje pravnu osnovu za upis. To može biti izvornik ili ovjereni prijepis odnosno presliku isprave o pravnom poslu (kao što je ugovor o kupoprodaji). Također, potrebno je priložiti dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva.

Za uspješno provođenje postupka upisa prava vlasništva, potrebno je platiti određenu sudsku pristojbu. U slučaju da je osoba oslobođena plaćanja sudske pristojbe, potrebno je priložiti odgovarajući dokaz o tome. Ako prijedlog za upis prava vlasništva nije podnesen u roku od 60 dana od dana kada je pravo nastalo, pristojba će biti povećana. Stoga je važno pridržavati se određenih rokova kako biste izbjegli dodatne troškove. Nakon što se dostavi sav potreban materijal i plati pristojba, nadležni zemljišnoknjižni odjel provjerava dokumentaciju i donosi odluku o upisu prava vlasništva.

Zemljišne knjige su ključne za pravnu sigurnost vlasništva nad nekretninama u Hrvatskoj. Bilo da ste kupac, prodavatelj ili samo netko tko želi provjeriti vlasništvo nad određenom nekretninom, zemljišne knjige su mjesto gdje ćete pronaći sve potrebne informacije.


Posljednji članci