Oporezivanje dohotka ostvarenog od otuđenja nekretnine

Oporezivanje dohotka ostvarenog od otudenja nekretnine

Obveza poreza na dohodak koji se ostvari otuđenjem nekretnina (najčešće prodajom) regulirana je odredbama Zakona o porezu na dohodak. U tom slučaju je riječ o dohotku od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina.

Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. U pravilu govorimo o otuđenju: jedne nekretnine ili tri i više nekretnina.
Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.

Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci. Dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave.

Kada se oporezuje dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava?

Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava oporezuje se ako je otuđeno (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona te ako se otuđuju zemljišta čija je pojedinačna površina do 250m², a ukupno do 1000m².

Ako se otuđuje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradilište ili zemljišna čestica. Dohodak čini razlika između ukupnog iznosa primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnina ili imovinskih prava koji se otuđuju u razdoblju od pet godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave.
Dohodak ostvaren od otuđenja nekretnine
Porez na dohodak otuđenja imovine

Kolika je stopa poreza ?

Predujam poreza na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava plaćaju porezni obveznici prema rješenju Porezne uprave jednokratno na pojedinačno ostvareni primitak, i to u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak.

Predujam se utvrđuje od porezne osnovice (dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda) primjenom stope od 24%.

Na utvrđeni iznos poreza na dohodak obračunava se prirez porezu na dohodak.

Tko plaća predujam?

Predujam poreza na dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina plaćaju porezni obveznici prema rješenju Porezne uprave jednokratno u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak, na ukupno ostvareni primitak od otuđenja nekretnina iste vrste ili imovinskih prava iste vrste u tom razdoblju, a koje se donosi nakon otuđenja četvrte nekretnine iste vrste ili četvrtog imovinskog prava iste vrste.

Za svako daljnje otuđenje nekretnine iste vrste ili imovinskog prava iste vrste u razdoblju od pet godina u kojem je utvrđen dohodak od otuđenja nekretnina iste vrste i imovinskih prava iste vrste donosi se novo rješenje za tu nekretninu ili imovinsko pravo koje se otuđuje.

Predujam se utvrđuje od porezne osnovice primjenom stope od 24%. Na utvrđeni iznos poreza na dohodak obračunava se prirez porezu na dohodak.

Tražite nekretninu u Hrvatskoj?
Pogledajte našu ponudu vila, kuća, stanova, zemljišta i poslovnih prostora