Mogu li strani državljani podignuti stambeni kredit u Hrvatskoj?

Šime Unić
Mogu li strani državljani podignuti stambeni kredit u Hrvatskoj?

Zaljubili ste se u Hrvatsku i sad želite kupiti nekretninu, no ne znate kako i nemate potreban kapital? Dobra je vijest što danas banke nude razne povoljne modele kreditiranja pri kupnji nekretnina. Stambeni krediti su dostupni i strancima unutar eurozone. Čitajte dalje i doznajte kako do nekretnine u Hrvatskoj.

Kako strani državljani mogu kupiti nekretninu u Hrvatskoj?

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije, stječete pravo vlasništva nad nekretninom u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, s izuzetkom nekretnina koje su u izuzetim područjima – vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem određeno je posebnim zakonom. Za stjecanje prava vlasništva nije vam potrebna suglasnost ministra pravosuđa i uprave, uz napomenu da državljani i pravne osobe iz Europske unije ne mogu stjecati poljoprivredno zemljište do 30. lipnja 2023.

Ako ste državljanin Švicarske Konfederacije, stječete pravo vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima – poljoprivredno zemljište regulirano je posebnim zakonom. Za stjecanje prava vlasništva nije vam potrebna suglasnost ministra pravosuđa, uz napomenu da prilikom podnošenja prijedloga za upis vlasništva nadležnom zemljišnoknjižnom sudu trebate, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i potvrdu prijave privremenog boravka.

Strani državljani izvan EU, Republike Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije moraju zatražiti suglasnost za stjecanje prava vlasništva stranih osoba nad nekretninama u Republici Hrvatskoj, a o tome se odlučuje u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo nad određenom nekretninom ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu i to pod uvjetom da ste državljanin države s kojom je određena uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj. Ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost može se provjeriti na stranici https://mpu.gov.hr.

Strani ste državljanin, a treba vam kredit za kupnju nekretnine?

Danas banke nude razne povoljne modele kreditiranja pri kupnji nekretnina, a stambeni krediti dostupni su i strancima unutar eurozone, odnosno građanima država unutar Europske unije koje se koriste eurom kao službenom valutom.

Namjena kredita koji može dobiti građanin europodručja koji ostvaruje redovna primanja u eurima u državi članici EU koja je uvela euro kao svoju valutu jest sljedeća:

• kupnja stambene nekretnine u Republici Hrvatskoj (stana, obiteljske kuće uključujući i pripadajuću okućnicu, stambene nekretnine u izgradnji)

• kupnja apartmana, kuće za odmor i vikend-kuće u Republici Hrvatskoj

• kupnja garaže, parkirališnog mjesta, garažno-parkirališnog mjesta i/ili spremišta, uz uvjet da korisnik kredita prethodno ili istodobno realizira kredit za kupnju nekretnine u Republici Hrvatskoj

U bankama je obvezno učešće korisnika kredita u kupnji iznad određenog iznosa i u postotku određenom od banke, koje često iznosi najmanje 30 posto kupoprodajne cijene.

Iznos kredita koji se može dobiti ovisi o ukupnoj izloženosti prema mišljenju banke te visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

U Hrvatskoj PBZ nudi stambeni krediti za građane europodručja, Erste banka također nudi stambeni kredit za strane državljane i zaposlene u inozemstvu.

Primjerice, u Erste banci iznos kredita je moguć od 10.000 do 500.000 eura, s rokom otplate od tri do 20 godina. Otplata kredita može biti ugovorena u mjesečnim anuitetima, obrocima i ratama. Točan broj i iznos mjesečnih anuiteta, obroka ili rata ovisi o ugovorenim elementima ugovora o kreditu kao što su kamatna stopa i rok otplate. Prilikom podnošenja kreditnog zahtjeva klijent može ugovoriti i mogućnost prijevremene otplate (djelomično ili u cijelosti) dodatnim uplatama, bez naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita te bez dodatnih troškova (primjerice troška javnog bilježnika). Nakon ugovaranja ove pogodnosti dodatnim uplatama u iznosu većem od dva obroka glavnica se automatski smanjuje, bez dolaska u banku, a informaciju o novom iznosu glavnice i obroka dobit ćete poštom.

U svakom trenutku možete podnijeti pisani zahtjev za prijevremenu otplatu kredita, djelomično ili u cijelosti, bez naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita.

PBZ primjerice nudi iznos kredita do 350.000 eura kunske protuvrijednosti za kupnju stambene nekretnine u Republici Hrvatskoj (stana, obiteljske kuće, uključujući i pripadajuću okućnicu, stambene nekretnine u izgradnji).

Instrumenti osiguranja

Svaki stambeni kredit iziskuje određene instrumente osiguranja. Oni ovise od banke do banke, no primjerice Erste banka prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze u Republici Hrvatskoj. Može to biti i izjava o suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika, upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranja nekretnine u korist banke (maksimalni iznos kredita može biti do 60 posto procijenjene vrijednosti nekretnine), stana koji se daje u zalog, odnosno do 50 posto vrijednosti nekretnine ako se u zalog stavlja kuća. Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti i dodatne instrumente osiguranja, a korisnik kredita mora osigurati dio vlastitih financijskih sredstava za učešće u kupoprodajnoj cijeni. U Erste banci učešće iznosi najmanje 40 posto od iznosa kupoprodajne cijene.

Odakle krenuti?

Logični korak bi bio da krenete od odabira nekretnine koju želite kupiti, no kako u Hrvatskoj za sada predodobrenje kredita (pre approval) ne postoji, vi sklapate predugovor o kupnji. U ovom trenutku sklapate ugovor bez toga da znate hoćete li dobiti kredit i hoćete li nekretninu moći kupiti pa stoga predlažemo da prvo u banci vidite zadovoljavate li najvažnije uvjete kreditiranja tj. imate li kreditnu sposobnost.

Trebat će vam procjena vrijednosti nekretnine koju neke banke nude kao posebnu pogodnost bez dodatnog troška, no kod nekih se procjenjivanje vrijednosti nekretnine provodi u skladu s propisima kojima se uređuje procjena nekretnina, a troškove procjene nekretnine snosi korisnik kredita.

Trebat će vam i instrumenti osiguranja koji mogu biti zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu (korisnik kredita, solidarni dužnik) te potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika, založno pravo isključivo na kreditiranoj nekretnini prihvatljivoj banci koju ste odabrali i polica osiguranja imovine od osnovnih opasnosti za nekretninu danu u zalog, polica životnog osiguranja korisnika kredita otkupne vrijednosti 10 posto od iznosa kredita.

Uzmite u obzir da banke ne prihvaćaju instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske.

Kontaktirajte sve banke koje su vam od interesa i dogovorite sastanak s bankarom koji će vas uputiti u iznose, rokove i uvjete. Od banke do banke mogu se razlikovati uvjeti poslovanja pa nije loše vidjeti što koja banka nudi.

Kad usporedite sve ponude i pronađete onu koja vam najviše odgovara, vrijeme je da prikupite svu dokumentaciju koju banka traži i započnete avanturu kupnje nekretnine iz snova u ovoj predivnoj zemlji.


Posljednji članci