Što je i što treba sadržavati Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Šime Unić
Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Možda će vas iznenaditi ako kažemo da je danas moguće obaviti kupoprodaju nekretnine lako i brzo, ali to je zaista slučaj. Najvažniji dio cijelog procesa je, naravno, kupoprodajni ugovor kojeg će sastaviti vaša agencija ili vaš odvjetnik, a jednom kada imate taj dokument, potrebno je ovjeriti ga kod javnog bilježnika.

Kod javnog bilježnika moguće je odmah obaviti i upis prava vlasništva, što može biti vrlo praktično, posebice kada je kupovina nekretnine u pitanju. Tko se još želi zamarati papirima nakon stjecanja nove kuće ili stana? Ipak, dobro je znati da i ovo za vas može obaviti vaša agencija.

Naravno, osnovni preduvjet za brz i jednostavan proces jest čista dokumentacija i jasno pravo vlasništva, ali ako su ti papiri čisti, posao se može lako sklopiti.

Imajte na umu da će po zaključenju ugovora, a prema Zakonu o porezu na promet nekretnina, biti potrebno platiti i porez od 3% tržišne vrijednosti nekretnine koja je predmet transakcije.

Strani državljani ili hrvatski državljani koji žive u inozemstvu, kupoprodaju nekretnine morat će prijaviti u svojoj zemlji boravka, za što će im biti potreban prijevod kupoprodajnog ugovora ovjeren od strane sudskog tumača.


Što je Ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Ugovor o kupoprodaji nekretnine je u svojoj srži prilično jednostavan dokument – prodavatelj se obvezuje predati vlasništvo nad predmetnom nekretninom kupcu u zamjenu za cijenu koja je prethodno ugovorena. Naravno, kupac mora moći prenijeti prava vlasništva na sebe i doći u posjed nekretnine.

Treba reći da ovakav ugovor vrijedi isključivo u pisanom obliku i tako mora biti potpisan.

Sve osobe uključene u proces kupoprodaje nekretnine moraju imati svoje osnovne podatke navedene u ugovoru, a to uključuje njihovo ime, prezime, adresu prebivališta i OIB. Isto tako, ugovor mora sadržavati i sve podatke vezane za nekretninu.

Ako ste u ulozi kupca u ovakvom poslu, ne zaboravite da vlasnik ne postajete isplatom ugovorene cijene prodavatelju nego tek nakon što se obavi prijenos prava vlasništva koje mora biti vidljivo u zemljišnim knjigama. Zbog toga je dobro uz sebe imati iskusne agente koji vam sve vezano uz ovakvu transakciju mogu olakšati i ubrzati cijeli proces.

Sve ove informacije moraju biti u ugovoru i ako su u proces umiješani strani državljani, ali oni će morati uz ugovor osigurati i još neke dokumente. Ministarstvo pravosuđa mora najprije dobiti njihov zahtjev, a oni će morati dokazati svoje državljanstvo, imati uvjerenje tijela lokalne samouprave i priložiti dokaz koji potvrđuje da je prodavatelj zaista i vlasnik predmetne nekretnine.

sto je ugovor o kupoprodaji nekretnineNapomenimo i da, ako se radi o pravnim osobama koje kupuju ili prodaju nekretninu, njihovo puno ime i sjedište također moraju biti navedeni. Uz ugovor se također prilaže i tabularna izjava kojom prodavatelj potvrđuje da mu je dogovoreni iznos u potpunosti isplaćen i da je kupac ispunio svoje obveze prema njemu pa se shodno tome može krenuti s procesom promjene vlasništva. Ova izjava može biti uključena u sam ugovor, ali može biti priložena i kao samostalni dokument.Ostala dokumentacija kod kupoprodaje nekretnine

Ugovor o kupoprodaji nekretnine nije jedini dokument koji će vam biti potreban tijekom ovog procesa. Pogledajmo na što ćete još morati obratiti pozornosti.

Zemljišnoknjižni izvadak: jedini dokument koji može dokazati vlasništvo nekretnine.

Energetski certifikat: ovaj certifikat govori o energetskim svojstvima zgrade, a vlasnik ga je obvezan pribaviti prije prodaje nekretnine i predočiti ga kupcu. Energetski certifikat vrijedi 10 godina.

Novogradnje: za stanove u izgradnji, investitor mora imati važeću građevinsku i uporabnu dozvolu, a već spomenuti energetski certifikat neophodan je za izdavanje uporabne dozvole.

Predugovor o kupoprodaju nekretnine: predugovor je čest kod kupoprodaje nekretnine, a u njemu se definira koja je nekretnina predmet transakcije, njezina cijena, kao i isplata kapare koja obično iznosi 0% konačne cijene.

Upis vlasništva: kao što smo već rekli, ovaj proces je potrebno obaviti u zemljišnim knjigama jer se ne odvija automatski i za njega nije dovoljna samo novčana transakcija.

energetski certifikat


Porez na promet nekretnina

Ranije u članku spomenuto je da Zakon o porezu na promet nekretninama kaže da porez na kupnju nekretnine iznosi 3% ukupne cijene, ali to je pod uvjetom da se na stjecanje ne plaća PDV.

Isto tako, neki građani mogu biti oslobođeni od plaćanja ovog poreza ako su, primjerice, zaštićeni najmoprimci koji kupuju nekretninu u kojoj stanuju, građani koji kupuju nekretninu na koju su imali stanarsko pravo, ljudi kojima se vraća oduzeta imovina itd.

Posljednji članci